Sunday, May 10, 2009

Selamat Hari Indai...

meri selamat hari indai..... ngagai bala indai indai.... di seluruh menua tu.....
bala anak ba sunday school tadi pan ngaga kad ke beri ka indai.

nadai entu maioh cerita tu..... sibuk amai minggu tu.....
gambar pun nadai ngambi.......

k.....lah peace......

Wai Fm